PATRIK ENGELLAU: En produktiv och intellektuell författare


Det må vara befogat att hata Lenin och allt han skrev men att han genom sitt plitande, för det var så han påverkade de stora massorna, fick avgörande betydelse för världshistorien går inte att förneka. Genom honom förvandlades marxismen till marxism-leninismen och blev därmed en mer vildsint och levande kraft.

+ There are no comments

Add yours