PATRIK ENGELLAU: En liberal


Då slår det mig att det kanske är denna avantgardistiska hållning i politiken som förklarar liberalernas problem. Framför allt under 1900-talet har de plogat för det moderna Sverige. Jobbet är färdigt. Om det blev så bra kan diskuteras. I varje fall vill nog Sverige inte längre vandra den vägen. Vad ska folkpartisterna då ta sig för? Genom att lyckas så väl har de kanske spelat ut sin historiska roll.

+ There are no comments

Add yours