PATRIK ENGELLAU: Dumhet


Ett av de säkraste tecknen på dumhet är att folk inte ställer sig de enklaste och mest naturliga frågorna. I särskilt avancerade fall av dumhet kan de till och med bli provocerade när någon annan ställer relevanta frågor. Till exempel var Sverige fram till rätt nyligen en internationell framgångssaga. Vi hade gått från Europas fattigaste vid slutet av 1800-talet till tredjen rikast i världen hundra år senare.

+ There are no comments

Add yours