Patrik Engellau: Dogmer, sunt förnuft och det eventuellt skadliga inflytandet av Förenta Nationerna


Vårt samhälle styrs till stor del av ovetenskapliga dogmer som till skillnad från det sunda förnuftet kan utnyttjas av skumma intressen för att driva egennyttiga ärenden.

+ There are no comments

Add yours