PATRIK ENGELLAU: Det välfärdsindustriella komplexet sover aldrig


Som jag tjatar om det välfärdsindustriella komplexet kunde man förledas att tro att komplexet bara är en svensk företeelse. Låt mig – utan andra belägg än sådant som kan hämtas från lite allmänbildning och egna osäkra observationer – förklara hur det nog ligger till:

+ There are no comments

Add yours