PATRIK ENGELLAU: Det religiösa Sverige


Det finns ett drag i den på World Values Survey grundade svenska självhyllningen som jag tycker är särskilt falskt. Det är tanken att Sverige inte skulle vara religiöst. I själva verket är Sverige, och jag menar allvar, kanske det mest fanatiskt religiösa landet av alla.

+ There are no comments

Add yours