Patrik Engellau: Det oförklarliga måste ändå förklaras


Det plågar mig inte bara att detta inträffar, sa jag, utan också att jag inte begriper det som sker. Sverige skjuter sig i foten varje dag. Hur jag än funderar kan jag inte komma fram till något annat än den Kalle Anka-förklaring jag tjatat om i flera år och knappt själv tror på, nämligen att invandringen är bra för den väldiga organisationsapparat som administrerar det svenska välfärdssystemet.

+ There are no comments

Add yours