PATRIK ENGELLAU: Det begynnande kriget mellan staten och kommunerna


Staten tog emot migranterna och skickade dem vidare till kommunerna och lovade att under två år stå för kommunernas kostnader för migranterna. Sedan fick ta kommunerna överta ansvaret. Många fattiga och fantasilösa kommuner med tomma allmännyttiga bostäder, till exempel Laxå, ansåg sig ha hamnat i vinnarhålet eftersom staten skulle betala underhållet för migranterna och kommunerna inkassera hyra, visserligen bara i två år, men vem tänker längre?

+ There are no comments

Add yours