PATRIK ENGELLAU: Det är oroväckande att människan utvecklat sådan överlägsen handlingskraft (när hon på det hela taget har så svag hjärna)


I alla tider, alla kulturer, har människan oroat sig för saker, ibland med rätta, som till exempel när det gäller skeppsbrott, men också för visserligen elakartade men likafullt påhittade fantasifoster såsom vättar, troll, skogsrår, människoätande drakar och annat oknytt.

+ There are no comments

Add yours