PATRIK ENGELLAU: Det är lätt att lura sig själv


Vi, den äldre generationen av idag, har tagit med oss från våra föräldrahem ett rikt andligt arv. Men har vi hållit det levande så att vi kan lämna det vidare till våra barn? Det förefaller som om en del av oss, kanske de flesta, har misskött det andliga arvet… [Ungdomen] söker sin väg, utan hemmets fasta ledning och utan det stöd som nedärvd tro och nedärvd kultur kan skänka. Det är en av orsakerna till den gnagande oro som pinar oss… Vi befinner oss mitt i en världsomspännande omvälvning, vars utgång ingen kan förutse.

+ There are no comments

Add yours