PATRIK ENGELLAU: Den socialistiska människan


Med risk för att tala mot bättre vetande vill jag hävda att Sverige fungerar mycket bättre än det borde vilket kan ge skäl till eftertanke om det skulle vara sant.

+ There are no comments

Add yours