PATRIK ENGELLAU: Den nya avlatsbranschen


Identitetspolitiska tankegångar genomsyrar numer hela vårt samhälle och med samhälle menas här hela Västerlandet (särskilt USA, där dessa idéer uppfunnits). Till exempel anses det att svenska samer ska ha gottgörelse för att svenska staten under årtionden efter förrförra sekelskiftet försökte assimilera samerna in i den svenska normalkulturen. Den svenska normalkulturen ansågs mer högtstående än samernas (vilket den väl också var, åtminstone om man räknar i BNP per capita) och därför ville de styrande i Sverige i sin välvillighet inlemma samerna i den svenska gemenskapen genom att lära dem svenska etc.

+ There are no comments

Add yours