PATRIK ENGELLAU: Den kanske viktigaste frågan samt en del av svaret


Mänsklighetens mest lyckade bedrift sedan skapelsen måste rimligtvis vara utvecklingen av det västerländska samhället om man mäter kulturernas framgång efter deras förmåga att skapa goda levnadsvillkor för sina medlemmar.

+ There are no comments

Add yours