PATRIK ENGELLAU: Demokratin är hotad


1975 beslöt Riksdagen enhälligt utan att underställa medborgarna frågan att Sverige skulle bli mångkulturellt. På lite sikt betyder detta att helt och hållet omvandla landet. Att gå med i EU var en stor grej om vilken det hölls folkomröstning år 1994. Men det långt kraftigare ingrepp i svenska folkets liv som multikulturen skulle medföra ansågs kunna genomföras utan att folkets mening inhämtades.

+ There are no comments

Add yours