PATRIK ENGELLAU: Där finns jobben


Nu ska jag framföra några nya inopportuna synpunkter. I praktiskt taget alla samhällen utom nittonhundratalets västerländska har det funnits massor med tjänare av olika slag, hembiträden, chaufförer, drängar, trädgårdsmästare, tvätterskor och så vidare.

+ There are no comments

Add yours