PATRIK ENGELLAU: Censur


Nu, säger The Wall Street Journal, börjar censurens andra fas där debatten om klimatlösningar ska begränsas. Vita Husets Nationella klimatrådgivare Gina McCarthy säger att problemet inte längre är ”förnekarna utan de som sår tvivel om vad lösningarna kostar och om de över huvud taget fungerar”.

+ There are no comments

Add yours