PATRIK ENGELLAU: Brasklappar


Är berättelsen om brasklappen tillräckligt förenlig med värdegrunden för att kunna accepteras i den svenska skolan? Antagligen inte. Därför förklarar jag historien.

+ There are no comments

Add yours