PATRIK ENGELLAU: Blandekonomi


När folk talar om marknadsekonomin eller till och med försöker förmå den att bli effektivare så att överskottet blir ännu större glömmer de ofta ett omistligt element.

+ There are no comments

Add yours