PATRIK ENGELLAU: Begreppsexercis om det välfärdsindustriella komplexet


År 2015 introducerade jag det svenska VIK som just en järntriangel med intressenter som i ett traditionellt svenskt politiskt perspektiv inte borde samarbeta och ha ett gemensamt mål. I en traditionell svensk politisk tankevärld stod staten och företagen på olika sidor. Företagen var till höger och ogillade höga skatter medan politikerna och statsapparaten var till vänster och gillade höga skatter. Med VIK bryter detta synsätt samman eftersom alla komponenterna i denna triangel vill ha mer skatt och mer politiskt inflytande.

+ There are no comments

Add yours