PATRIK ENGELLAU: Bara en total omställning kan rädda mänskligheten


Det känns som allt fler människor börjar ställa sig frågan om utsläppen av växthusgaser kanske är ett mindre problem än klimatpolitikens verkningar. För några år sedan hade folk knappt förstått frågan, men numera kan den tas på allvar.

+ There are no comments

Add yours