PATRIK ENGELLAU: Att regera


Skälet till att regeringar förr i tiden inte upptäckte hur svårt det är att styra är att de inte försökte styra så mycket. Men nu är det nya tider och politikerna har bestämt att de är ansvariga för allt och att de därför är piskade av omständigheterna att hantera oförenliga saker. Men eftersom nöden är uppfinningarnas moder så har de också utvecklat metoder att hantera de nya svårigheterna. Den viktigaste metoden är att tillsätta samordnare. Ju mer politikerna lägger sig i för att styra och lägga till rätta, desto mer samordning måste det inrättas. Om man kunde mäta mängden samordning skulle man få ett mått på politikens räckvidd.

+ There are no comments

Add yours