PATRIK ENGELLAU: Att lägga sig i eller inte lägga sig i, det är frågan


Den westfaliska freden som ingicks år 1648 gjorde slut på det trettioåriga kriget och introducerade en ny doktrin i relationerna mellan länder nämligen föreställningen att länder har en okränkbar rätt till suveränitet.

+ There are no comments

Add yours