PATRIK ENGELLAU: Är du liberal eller konservativ?


En del saker har jag med tiden blivit så övertygad om att jag inte begriper hur någon kan hysa annan åsikt. En sådan sak är att en nations öde bestäms av vad som sitter i skallarna på dess inbyggare.

+ There are no comments

Add yours