PATRIK ENGELLAU: Är det media som styr Sverige?


Många menar att det är journalisterna som har makten i nationen, att politikerna tvingats underordna sig journalisterna som bestämmer vilka frågor politiken ska handla om och att demokratin därmed satts ur spel. Uppfattningen är begriplig. Det är ingen tvekan om att journalisterna hunsar med politiker.

+ There are no comments

Add yours