Patrik Engellau: 3. Globalismen i aktion


Detta är den i verkligheten existerande globalism som hotar att sätta inte bara den svenska regeringsformen utan hela den nationella demokratin på undantag.

+ There are no comments

Add yours