Patrik Engellau: 1. Globalismen och kapitalistklubbarna


Många bekymrar sig över att det finns risker för något slags extern och illegitim påverkan på det politiska beslutsfattandet i Sverige. Jag är en av dem som sålunda oroar sig. Därför ska jag nu ägna tre krönikor åt frågan.

+ There are no comments

Add yours