Patreon stänger av högerprofiler, Jordan Peterson skapar konkurrerande plattform


Hur kan man på frivillig basis stödja kreatörer inom kultur och offentlig debatt utan att dessa ska behöva hjälp av statliga våldsmedel eller genom reklam? Frågan har kommit upp under de senaste 10-15 åren och många trodde att vi hade hittat bra lösningar genom först Paypal, och sedan än mer specifikt för innehållsskapare (content creators) genom företaget Patreon.