Pandemin och såren i vår demokrati


Ta ditt samhällsansvar genom att ta första och andra vaccindosen så kan vi snart återgå till det normala, sades det. Nu är budskapet från politiker och myndigheter att om vi bara tar den tredje dosen så löser det sig. Men tänk om det inte gör det? Vad är planen då? En fjärde dos? En femte? En dos om året?

+ There are no comments

Add yours