Pandemin är bara en prick i helheten


När man fogar samman punkter bildas mönster. Människans hjärna är expert på just det: att tolka omgivningen och skeenden; lägga ihop och se sammanhang. Vi skall veta att hjärnan kan vara vår bästa vän men också vår värsta. Hjärnan bildar mönster av all information för att skapa förståelse och mening. Ibland blir det fel. Men inte alltid. Ibland skapas mönster som skrämmer och som gör att man kanske misstror sig själv. Faktum är dock att denna förmåga vi har som människor; att se sammanhang har hjälp oss att överleva genom historien.