På Fårö får de alla plats


Den svenska överheten har de senaste årtiondena predikat för oss att vi måste vara förändringsbenägna.