Över till något helt annat!


Såhär på lucia i nådens år 2020 kan vi konstatera att folk var bättre på att avgå från förtroendeuppdrag förr om åren! Den 13 december 1294 abdikerar påven Celestinus V från påvestolen, eftersom han är rädd att hans påvliga plikter ska inkräkta på hans asketiska liv och därmed fördärva hans själ.