Österrike: Domstol stoppar hemlig dataavläsning


I Österrike har konstitutionsdomstolen satt stopp för landets lag om hemlig dataavläsning. EDRi rapporterar: