Opinionen styrs av känslor, inte av fakta


Den politiska opinionen tycks bli allt mer känslostyrd. Det kan ta sig många uttryck. Arrogant trotsighet som bland Donald Trumps anhängare. Anti-etablissemang som i Brexit-frågan. Rädsla, oro och ibland hat som när det kommer till migrationsfrågorna. Ängsligt trygghetssökande som hos stora delar av svenska folket. (Som dock kan komma att upptäcka att de trygghetssystem det kramar så hårt mest är ett illusionsnummer.)

+ There are no comments

Add yours