Operation Varsity Blues (och Sverige)


Operation Varsity Blues börjar ge utdelning i det amerikanska rättssystemet. Hur ska vi se på sakernas tillstånd i Sverige?