Omfattande bildning av blodproppar (del 16)


Dr. Rochagné Kilian berättar i denna video att hon under Covid-19 pandemin slogs av en del besynnerligheter på akutmottagningen. Det var regel att patienterna, som fått en eller två sprutor,  uppvisade skyhöga värden på D-dimer, så höga som hon aldrig tidigare stött på i sin kliniska verksamhet. Patientproverna kunde uppvisa mer än 2.000, mer än 3.000 och ibland t.o.m. mer än 5.000 ng/mL.

+ There are no comments

Add yours