Om varför fri invandring förmodligen inte ens fungerar i ett libertarianskt samhälle


Begreppet fri invandring förknippas ofta med nyliberalism och libertarianism.