Om Thatcher och Johnson


När Margaret Hilda Thatcher 1979 valdes till Storbritanniens premiärminister var detta starten på ett paradigmskifte. I det land Thatcher tog över hade den utveckling mot en planekonomisk ordning som redan 1941 hade förutspåtts av James Burnham gått väldigt långt, men till skillnad från vad Burnham förutspått hade resultatet blivit stagnation och kaos.

+ There are no comments

Add yours