Om Ryssland invaderade Sverige, skulle det bli bättre eller sämre?


Om vi leker med den osannolika tanken att Ryssland en dag skulle invadera Sverige. Vad skulle hända? Skulle det bli sämre för Sverige och svenskarna?

+ There are no comments

Add yours