Om Ruth Bader Ginsburg och liberalers falska omsorg om rättsstaten


Ett av de många sätt denna popkulturifiering av journalistiken yttrar sig på är i form av att bevakningen av amerikansk inrikespolitik ges lika stort utrymme i svenska medier som i amerikanska, och då med samtliga analyser av skeendet som hämtade direkt från New York Times, Washington Post och CNN.

+ There are no comments

Add yours