Om maktövertagandet i Afghanistan


Raden av olika makters historiska försök att invadera och kontrollera Afghanistan är många. I Förenta staternas fall handlar det emellertid dessutom om ett rejält självmål.

+ There are no comments

Add yours