Om Hanif Bali och varför Sverige fick världens högsta skatter


Det moderata toppgarnityrets reaktion i fallet Hanif Bali kan bero på existensen av i sammanhanget högst relevanta, men ännu inte offentliggjorda, uppgifter. Detta skulle i så fall förklara vad som annars framstår som en drastisk överreaktion från deras sida. Ett sådant scenario skulle däremot inte förklara den hysteriska reaktionerna från bland annat Dagens Nyheters och journalistkårens sida.

+ There are no comments

Add yours