Om gud och utilitarismen


Jag vill inte framstå som allt för konstig, men jag kan ändå erkänna att jag har ägnat en förhållandevis stor tid sedan 2005, åt att försöka göra upp med utilitarismen. För något år sedan var senaste gången jag trodde jag att jag var klar. Men, som varje gång när jag trott att jag var klar, så dyker det efter en tid upp saker som gör att jag måste omvärdera och dra nya slutsatser.

+ There are no comments

Add yours