Om det konstruktiva med negativt tänkande


Att tänka positivt kan vara en flykt från kreativt ansvarstagande och konfrontation med sin egen och andras skuggsidor. Självkännedom måste nämligen också involvera konsten att kunna se saker ur deras negativa aspekt och att undvika exempelvis en övertro på statens möjligheter, på politiken och på mänskligheten.

+ There are no comments

Add yours