Om att blidka de skenande koldioxidnivåerna


Norden har bytt religion ett antal gånger under historiens gång. Asarna tog över efter vanerna, som därefter ersattes av katolicismen, och sedan protestantismen. Och idag har vi Universalismen, vars ena underavdelning är klimatkulten. Skiftena sker med ungefär 500-års mellanrum, och nu befinner vi oss alltså i en ny era.

+ There are no comments

Add yours