Oligarki, kapitalisternas trojanska häst


Fri översättning av en ny text den 26 januari 2022 skriven av krönikören Dr Eamon McKinney som är en framstående sinolog med mer än 40 års engagemang i Kinas utländska affärer.

+ There are no comments

Add yours