Offensiv Realism och Invasionen av Ukraina


Artikeln går igenom den teori inom Internationella Relationer som kallas ”Offensiv Realism”. En av dess främsta företrädare idag är John Mearsheimer.

+ There are no comments

Add yours