Odenberg har rätt


Så enkelt kan det faktiskt vara att lösa problemet och därför kommer vi inte se någon lösning, allt för många förmånliga heltidsanställningar skulle försvinna för den managementelit som Odenberg och Kristersson tillhör.