Och nu – biometrisk massövervakning


Vi närmar oss en punkt där vi inte bara skall kameraövervakas på offentlig plats – utan även identifieras och får vårt beteende analyserat i realtid, av massövervakningens algoritmer.