Obligatorisk läsning om informationskrigföring


Medan BBC rapporterar att den ryska aggressiva flygaktiviteten i Östersjön den senaste veckan främst drabbat Sverige, så har @Reservofficer1 publicerat ännu en fullständigt lysande obligatorisk inlaga om informationskriget som pågår.

+ There are no comments

Add yours