Ny inskränkning av äganderätten


Idag råkade jag se ett pressmeddelande. Regeringen vill som alla socialister inskränka äganderätten ännu mer än de redan gjort. 2010 avskaffades den förhatliga förköpslagen, den som innebar att kommuner hade rätt till förköp. Om du sålde en fastighet, vilken som helst, hade kommunen alltid rätt att träda in i köparens ställe.